Klachtenregeling

Klachtenregeling

 
Wat kan ik doen met een klacht over de kinderopvang van mijn kind?
U kunt een klacht over de kinderopvang bespreken met een medewerker of de locatiemanager van de kinderopvangorganisatie. Komt u er niet uit? Dan kunt u een aantal stappen nemen om te proberen uw klacht toch nog op te lossen. Het gaat hier om klachten over een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal.
Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt doen, staat in hun klachtenregeling.
Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Dit hoort bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Dit is gratis.
Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang
Is uw klacht hierna nog niet is opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor wel een beperkte vergoeding (klachtengeld). En om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.