Kwaliteit

Kwaliteit

Begeleiding van uw kind voor een optimale ontwikkeling

Pedagogisch beleidsmedewerker -coach

Eén van de maatregelen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Het doel van deze functie is vormgeven, evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid alsook het coachen van de pedagogisch medewerkers. Kinderopvang de Scheve Schuit kiest ervoor om de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker -coach te verenigen in 1 functie.

De pedagogisch beleidsmedewerker-coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk. Zij richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers bij het begeleiden van een groep kinderen door middel van coaching, ondersteuning en door te adviseren.

Het doel van de pedagogisch coach is om de pedagogisch medewerkers te coachen vanuit het beleid van de organisatie met als uitgangspunt de kwaliteit van de dagelijkse werkzaamheden te verbeteren om zo een optimale plek te creëren waarin elk kindje kan groeien en met veel plezier ontwikkelen. Coachen is gericht op het groei en ontwikkelingsproces van de pedagogisch medewerker en hierbij wordt dan ook uitgegaan van de inbreng en de vraag van de medewerker. De pedagogisch coach helpt pedagogisch medewerkers bij het signaleren van eventuele knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt welke coaching behoeften er spelen. Naast de dagelijkse coaching op de werkvloer worden er groepsbesprekingen gehouden en zijn er periodieke intervisiemomenten waarbij zowel de individuele kwaliteiten als het teamproces aan de orde komen.

De pedagogisch beleidsmedewerker -coach neemt het voortouw bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering. Dit kan zich naast ondersteunen en coachen van pedagogisch medewerkers tevens uiten in het bijstellen/verbeteren van het pedagogisch beleidsplan.

Op deze manieren draagt de pedagogisch beleidsmedewerker -coach bij aan de kwaliteitsbewaking van de zorg voor de kinderen.