Onze visie

Onze visie

Begeleiding van uw kind voor een optimale ontwikkeling

Wij werken bij De Scheve Schuit op basis van horizontale groepen. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid door eigen aanleg die in ontwikkeling is. Het is dan ook belangrijk dat uw kind zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelt, bij ons maar zeker ook daarbuiten.

Uw kind krijgt voldoende de ruimte en wordt gestimuleerd in de ontwikkeling in hun eigen tempo en eigen volgorde.
Wanneer uw kind zich op zijn gemak voelt, bevordert dit het gevoel van verantwoordelijkheid, zelfwaardering en zelfvertrouwen wat de ontwikkeling sterk zal bevorderen.

Wij vinden het zeer belangrijk om de behoeften en gevoelens van een kind juist te beoordelen door “actief” naar het kind te luisteren en aan de hand daarvan te reageren. Er worden dus niet meteen oplossingen aangedragen, maar we helpen het kind zijn inzicht te vergroten en het probleem zelf op te lossen.

Wij willen de kinderen o.a. begeleiden bij:

  • een positief zelfbeeld.
  • het leren omgaan met ruzies, meningsverschillen en conflicten.
  • het oplossen van problemen.
  • het op een positieve manier leren van normen en waarden.
  • het leren van duidelijk over jezelf te zijn en opkomen voor eigen behoeften.

Wanneer er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen ouders en pedagogisch medewerker zijn wij er van overtuigd dat uw kind maximaal wordt begeleid om een optimale ontwikkeling te waarborgen.

Blijf op de hoogte via: