Ruildagen

Ruildagen

Extra flexibiliteit binnen uw contract

Kinderdagverblijf De Scheve Schuit biedt waar mogelijk de mogelijkheid tot het ruilen van dagen. Zo kunt u, als uw kindje afwezig is door ziekte, deze dag op een later tijdstip inhalen.

De voorwaarden

  • De stamdag dient minimaal twee volledige werkdagen van tevoren afgemeld te worden, behalve in geval van ziekte.
  • Een ziekte dag kan worden gezien als ruildag en hiervoor gelden de regels van de (ruildagen) vaste opvang.
  • Er kunnen maximaal 2 dagen per kalenderjaar kosteloos geruild worden. Het is mogelijk om een extra ruildag aan te vragen, dit kan tegen een vergoeding van € 15,- per geruilde dag. Dit is inclusief de vakantieperiode en ziektedagen.
  • Het kalenderjaar loopt van 01-01 tot en met 31-12. Het is niet mogelijk om ruildagen mee te nemen naar het volgende kalenderjaar.

*Onder een dag wordt verstaan, een afname van een hele dag maar ook alle andere dagdelen die De Scheve Schuit aanbiedt.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat een ruildag een extra service is en geen recht. Wij zullen ons uiterste best doen om uw aanvraag in te willigen, maar het kan voorkomen dat er geen plek is. Wij willen door duidelijke regels alle ouders de mogelijkheid bieden om van deze service gebruik te maken.

Lees hier alles over onze diverse contracten of bekijk onze tarieven.