Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wij helpen u graag

Hieronder vindt u een lijst met onze veelgestelde vragen. Door op de desbetreffende vraag te klikken, krijgt u het antwoord te zien. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op en wij zullen uw vraag beantwoorden.

Inschrijven, rondleiding en kennismaken

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier op onze website.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf het moment dat u maanden zwanger bent. Wij adviseren u om bij inschrijving meerdere voorkeuren aan te geven met betrekking tot de gewenste opvang dag(en), aangezien de kans dan groter is op een passend aanbod.

Kan ik KDV De Scheve Schuit bezoeken?

Uiteraard bent u van harte welkom om ons te bezoeken. U kunt een afspraak maken om ons te bezoeken en krijgt een uitgebreide rondleiding. Wij nemen alle tijd voor u en proberen al uw vragen te antwoorden.

Hoe verloopt de wenprocedure?

Uiterlijk een maand voordat uw kind gaat starten neemt één van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een afspraak voor een kennismakingsgesprek en wenafspraken te maken. Het wennen bouwen we, in overleg met u, langzaam op in tijdsduur. Het is altijd mogelijk om met de pedagogisch medewerkers te bellen om te vragen hoe het gaat met uw kind. Zij kunnen u geruststellen en zullen uw vragen beantwoorden.

Opvang, groepen en activiteiten

Wat is flexibele opvang?

Heeft u een wisselend dienstrooster of bent u afhankelijk van de schoolvakanties dan is een flexibel-contract ideaal voor u. Het flexibele-contract is namelijk gebaseerd op minimaal nul-uren per week. De opvangdagen staan niet vast, u bent vrij de opvangdagen zelf in te delen. (Afhankelijk van beschikbaarheid.) De facturatie vindt achteraf plaats waardoor u alleen betaalt voor de dagdelen die u afneemt.

Lees hier alles over onze flexibele opvang.

Zijn extra opvangdagen mogelijk?

Het is mogelijk om extra dagen aan te vragen.
Uiteraard kunnen wij uw verzoek alleen honoreren als de groepsbezetting en/of de personele bezetting dat toestaat.

Hebben jullie horizontale of verticale groepen?

Wij werken met horizontale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd in een groep zitten.

De voordelen hiervan zijn:

  • de ruimte kan op de specifieke eisen van hun leeftijd worden ingericht;
  • de groepsregels kunnen op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd;
  • de activiteiten en het spelmateriaal kunnen gericht worden aangeboden op leeftijd- en ontwikkelingsniveau.

Wat moet ik mijn kind meegegeven naar het kinderdagverblijf?

Wij zorgen voor luiers, voeding* en verzorgingsartikelen. U dient zelf te zorgen voor een reserve set ondergoed en een setje kleding. Ook en extra speentje en eventueel het meegeven van een knuffeltje raden wij aan.

*De voeding is exclusief zuigelingenvoeding vanwege het grote aanbod.

Hoe vaak wordt er buiten gespeeld?

Voor de ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat ze dagelijks vrij kunnen bewegen in de frisse lucht. Afhankelijk van het weer en de situatie op de groep wordt bekeken of er buiten gespeeld kan worden. Wij hebben ook een binnenspeelruimte. Wanneer het slecht weer is kunnen wij hier naar uitwijken.

Hoe ziet jullie groepsruimte eruit?

De ruime groepsruimtes en de inrichting van de groepen zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind. Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. De ruimte ziet er uitnodigend en overzichtelijk uit.

Wat voor speelgoed is er op een groep?

Het spelmateriaal in onze kinderdagverblijven is afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Welke activiteiten ondernemen jullie?

Op de babygroep neemt het verzorgende aspect een groot gedeelte van de dag in beslag. Daarnaast is er afwisselend ruimte voor het kind om te spelen in de box of op de grond samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerker. In de dreumes- en peutergroepen worden gezamenlijke en individuele activiteiten ondernomen. Wij werken met thema’s welke circa 6 weken duren.

Regelmatig maken de kinderen een uitje naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, brandweer, ziekenhuis etc. Wij zijn dan ook in het bezit van een Stynt. Een zeer gebruiksvriendelijk vervoersmiddel waarmee we de kinderen naar de activiteiten kunnen vervoeren. De kinderen vinden dit helemaal geweldig.

Verder biedt Kdv De Scheve Schuit ook aanvullende activiteiten aan, zoals puppyzwemmen en danslessen. De tarieven van deze aanvullende activiteiten vindt u hier.

Contracten en opzegtermijn

Ik wil graag permanent wisselen van dag of locatie, kan dit?

U kunt bij de afdeling planning planning@kdvdescheveschuit.nl aangeven welke dag u wilt wisselen. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd direct plaats is.

Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?

Dit kan, houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in zodra het contract getekend is.

Wat is de opzegtermijn?

U kunt opzeggen per 1e of de 16e dag van de maand met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient u schriftelijk aan te leveren. Deze opzegtermijn geldt voor alle vormen van opvang.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt opzeggen door een e-mail te sturen aan planning@kdvdescheveschuit.nl 
Houdt u rekening met de maand opzegtermijn.

Veiligheid, ontwikkeling en medezeggenschap

Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?

Uw kind wordt regelmatig geobserveerd door de mentor van uw kind. Hier gebruiken wij de observatie van PeuterPlusPlan voor. Eens per 3 maanden wordt de mentor geobserveerd en volgt er een evaluatie waar ook uw kind besproken wordt. Jaarlijks ontvangt u als ouder het observatieformulier die betrekking heeft tot de ontwikkeling van uw kind zoals waargenomen op het kinderdagverblijf. Vervolgens wordt u gevraagd of u behoefte heeft aan een 10 minuten gesprek.

Hoe weet ik of het veilig is op het kinderdagverblijf?

Onze kinderdagverblijven zijn geregistreerde kinderdagverblijven welke voldoen aan alle eisen die de gemeente, de GGD en de brandweer stellen aan voorzieningen voor kinderopvang. Het nemen van veiligheidsmaatregelen, het creëren van een veilige omgeving, is voor ons heel belangrijk. Jaarlijks inventariseren wij de veiligheid en gezondheid door middel van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).  Gedurende de dag zijn er voldoende pedagogisch medewerkers werkzaam op de vestiging met een geldig (kinder) EHBO-diploma en BHV-ers van het oranje kruis volgens de norm IKK.

Wat is de rol van jullie pedagogisch coach?

Vanuit de IKK wordt vanaf 01 Januari 2019 kinderdagverblijven verplicht gesteld om een pedagogisch coach in huis te hebben. Onze pedagogisch coach is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en begeleidt de pedagogisch medewerkers. Zij biedt handvatten in theoretische en praktische zin aan leidinggevenden, pedagogisch medewerkers en ouders.

Hoe is de medezeggenschap geregeld van de ouders?

Wij hebben bij De Scheve Schuit een Oudercommissie, die regelmatig vergadert met het management. De OC helpt met:

  • Advies beleidsmatige zaken
  • Advies tarieven
  • Helpende hand bij activiteiten
  • Behartigt de ouders.

Aan de hand van de onderwerpen die vermeld staan in het OC reglement hebben ouders een adviesrecht.

Financieel en kinderopvangtoeslag

De opvang is nog niet gestart maar er is er toch geld van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dit?

Houdt u er rekening mee dat wij bij vaste opvang vooraf incasseren.

Ik krijg geen facturen binnen. Hoe kan dit?

Wij werken met een ouderportaal waar belangrijke documenten en de facturen gepubliceerd worden. Lees hier alles over onze speciale app.

Waar kan ik de Kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kunt u opvragen bij de Belastingdienst. De link naar de belastingdienst kunt u terugvinden onder het kopje toeslagen.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

De jaaropgaven worden eind februari gepubliceerd in de ouderapp. De jaaropgave wordt slechts eenmalig verstrekt. Indien u verhuisd bent vergeet dan niet een adreswijziging door te geven. Dit geldt ook als uw emailadres gewijzigd is.

Worden erkende feestdagen doorberekend?

De erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) worden als deze op een doordeweekse dag vallen doorberekend. Deze dagen kunnen niet worden geruild en/of ingehaald.

Onze tarieven zijn hier op gebaseerd en is een gemiddelde prijs.

Waarom moet ik de feestdagen of sluitingsdagen betalen?

Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: Alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief, aangezien  je in deze situatie een hogere tegemoetkoming van de belastingdienst terug krijgt.