Ziekteprotocol

Ziekteprotocol

U heeft een ziek kind, wat nu?

Als ouder kiest u o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor uw kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Enerzijds omdat de Pedagogisch Medewerksters niet de juiste zorg en aandacht kunnen geven en omdat het in een aantal gevallen niet verantwoord is in verband met infectie-, overdracht- of besmettingsgevaar. Anderzijds omdat kinderdagverblijf De Scheve Schuit verondersteld dat een ziek kind zich thuis of bij naaste familie fijner voelt.

Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Wanneer is een kind ziek?

 • Bij een lichaamstemperatuur vanaf 38.5.
 • Als het kind niet kan deelnemen aan het dagprogramma.
 • Als het kind 1-op-1 aandacht van de Pedagogisch Medewerkster nodig heeft.
 • Als het de gezondheid van andere kinderen kan beïnvloeden. Denk aan besmettelijke ziektes.

Hoe handelt de Pedagogische Medewerkster?

 • Symptomen, temperatuur, datum en tijdstip worden genoteerd op de daglijst.
 • Pedagogisch Medewerksters overleggen met elkaar over gedrag en symptomen van het kind.
 • Bij twijfel over het ziektebeeld of symptomen wordt de website van de GGD geraadpleegd of neemt de Pedagogisch Medewerkster telefonisch contact op met de GGD.
 • Ouders worden bij een temperatuur van 38 graden of als het kind niet zichzelf is telefonisch op de hoogte gebracht door de Pedagogisch Medewerkster. Er is dan ruimte voor overleg tussen Pedagogisch Medewerkster en ouder. Dit overleg moment is er zodat ouders op de hoogte zijn van het feit dat hun kind niet fit is en dat er een mogelijkheid is dat de Pedagogisch Medewerkster op een later tijdstip nogmaals belt met het verzoek tot ophalen.
 • Bij een temperatuur van 38,5 of hoger of als het kind niet meer kan deelnemen aan het dagprogramma, wordt de ouder gebeld met het verzoek om het kind binnen een uur op te komen halen.

Het belang van het kind staat bij kinderdagverblijf De Scheve Schuit altijd voorop. De Pedagogisch medewerkster werken dagelijks met uw kind. Zij weten hoe een kind zich normaal gesproken gedraagt op de groep. Daarom is de Pedagogisch Medewerkster degene die uiteindelijk bepaalt of het kind al dan niet kinderdagverblijf De Scheve Schuit kan bezoeken of eerder opgehaald dient te worden.

Pedagogisch Medewerksters dienen geen paracetamol toe, tenzij u een dokterverklaring heeft.

Mocht u uw kind hebben opgehaald van kinderdagverblijf De Scheve Schuit met koorts, moet uw kind 24 uur koortsvrij zijn voordat hij/zij weer naar de opvang kan komen. Als u als ouder twijfelt of uw kind gebracht kan worden, neemt u telefonisch contact op met de Pedagogisch Medewerkster van de groep. Na overleg met u en eventueel collega’s, beslist de Pedagogisch Medewerkster of uw kind de opvang kan bezoeken.

Mocht uw kind door ziekte niet naar kinderdagverblijf De Scheve Schuit kunnen komen, dan meldt u dit telefonisch bij de Pedagogisch Medewerkster van de groep. Dit geschiedt voor 09.00 uur ’s ochtend op de dag van de opvang.

Besmettelijke- en infectieziektes

In een aantal gevallen is het uitgesloten dat uw kind naar kinderdagverblijf De Scheve Schuit kan komen. Dit is in verband met het besmettingsgevaar en de ernst van de aandoening. Hieronder volgt een lijst met ziektebeelden.

 • Ernstige of bloederige diarree (4 luiers of meer)
 • Bof
 • Mazelen
 • Veelvuldig braken
 • Hersenvliesontsteking
 • Hepatitis A (Geelzucht)
 • Difterie

Daarnaast zijn er nog een aantal besmettelijke ziektes die na behandeling door middelen die voorgeschreven zijn door de huisarts of door uitgevoerde acties van u, wel weer worden toegestaan op kinderdagverblijf De Scheve Schuit.

 • Hoofdluis: Uw kind dient behandeld te worden volgens de richtlijnen van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.
 • Krentenbaard: Dit is een zeer besmettelijke huidinfectie. Het vocht uit de blaasje is zeer besmettelijk. Uw kind dient 48 uur behandeld te zijn met de antibiotica zalf die u heeft ontvangen van de huisarts. Daarna is uw kind niet meer besmettelijk voor andere kinderen en is er weer een mogelijkheid tot opvang.
 • Koortslip: De open plekjes dienen afgedekt te worden.
 • Middenoorontsteking en een loopoor: De pus uit een loopoor is besmettelijk. Het oor dient afgeplakt te worden met een gaasje.

Toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. U dient een verklaring te onderteken waarop vermeld wordt welk medicijn wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De Pedagogisch Medewerker noteert op het medicijnformulier het tijdstip van toediening en parafeert daarvoor. Het geneesmiddel wordt altijd onder verantwoordelijkheid van ouders toegediend. Pedagogisch Medewerkster zijn niet bevoegd injecties toe te dienen.

Medicijnen worden alleen verstrekt wanneer:

 • Deze door een arts zijn voorgeschreven.
 • Het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit.
 • De gebruiksaanwijzing te controleren is.
 • Het medicijn eerder thuis aan een kind gegeven is.

Vaccinatie

Weerstand tegen infectiezieken kan worden opgebouwd door vaccinatie. Op kinderdagverblijf De Scheve Schuit wordt bijgehouden welke vaccinatie uw kind heeft gehad. Op deze manier kan in geval van een uitbraak van een infectieziekte, zoals kinkhoest, rode hond, etc., direct gekeken worden welke kinderen alsnog met spoed gevaccineerd kunnen worden. Of dat u als ouder de keuze heeft om uw niet gevaccineerde kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar is geweken.
Bij het intake gesprek en als er vervolgvaccinaties plaatsvinden, zal de Pedagogisch Medewerkster vragen om de vaccinatiestatus te tonen.

Heeft u een ziek kind of heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat u al uw vragen kunt stellen en wij samen met u tot een oplossing kunnen komen.

Telefoon: 0348-754044

Deel deze pagina: